fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas

Zarząd

Prezes Zarządu:
     Dominik Jagiełło

     dominik.jagiello@fundacja-hereditas.pl
Rada Fundacji:
     Tomasz Marciniak
     tomasz.marciniak@fundacja-hereditas.pl
     Maria Orzechowska
     maria.orzechowska@fundacja-hereditas.pl
     Justyna Lewicka
     justyna.lewicka@fundacja-hereditas.pl