fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas

Cele i działania

wersja polska | wersja angielska

FUNDACJA HEREDITAS powstała po to, by chronić dziedzictwo kulturowe. Jest organizacją pożytku publicznego, działa na terenie całej RP, jej biuro znajduje się Warszawie, w secesyjnej kamienicy z 1906 roku.

CEL FUNDACJI:
Celem fundacji jest ochrona dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie kulturowego, cywilizacyjnego i społecznego rozwoju kraju.

FUNDACJA PROWADZI DZIAŁANIA:
edukacyjne, wydawnicze, promuje polskie dziedzictwo, także poza granicami kraju. Hereditas zrealizowała dotąd kilkadziesiąt projektów (w tym międzynarodowe) oraz projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PRIORYTETY DZIAŁAŃ:

  • ochrona dziedzictwa postindustrialnego poprzez propagowanie wiedzy o zabytkach przemysłu i techniki, kreowanie programów adaptacji obiektów postindustrialnych do nowych celów, inwentaryzacje / katalogowanie zachowanych zasobów dziedzictwa przemysłu i techniki (m.in. http://katalog.fundacja-hereditas.pl);
  • działania edukacji kulturalno-artystycznej skierowane do dzieci i młodzieży: upowszechnienie wśród najmłodszych wiedzy o polskim dziedzictwie kultury, wolontariat młodzieży przy pracach inwentaryzacyjnych, program "Młody Opiekun Kulturowego Dziedzictwa", "adopcje" zabytków przez młodzież itp.;
  • projekty wydawnicze - publikacje z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, materiały konferencyjne, katalogi, albumy itp.;
  • opieka nad dobrami kultury: ochrona, interwencje, konserwacja, rewitalizacja, łącznie z pozyskiwaniem źródeł finansowania, opracowaniem programów adaptacji obiektów zabytkowych do pełnienia nowych funkcji, pracami budowlano-konserwatorskimi itp.

Fundacja Hereditas jest wydawcą najstarszego ogólnopolskiego czasopisma poświęconego ochronie dóbr kultury "SPOTKANIA Z ZABYTKAMI" Fundacja Hereditas (ukazuje się od 1978 r.). Zapraszamy do lektury!