fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas

II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków

W dniach 7-9 października 2014 r. w Warszawie odbędą się II Targi Konserwacji i Restauracji  Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2014.


Targi Dziedzictwo to unikatowa w skali kraju, branżowa impreza poświęcona ochronie, wyposażeniu i usługom dla archiwów, bibliotek i muzeów, podczas której wystawcy prezentują najnowsze rozwiązania służące odpowiedniemu przechowywaniu i zabezpieczaniu zbiorów w tego typu placówkach. Druga edycja Targów Dziedzictwo została poszerzona o tematykę z zakresu konserwacji i restauracji zabytków i ma na celu przedstawienie dotychczasowego dorobku w tej dziedzinie, a także umożliwienie prezentacji nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych, nowych technologii i technik w ochronie dziedzictwa kultury.


Do udziału w targach zapraszane są firmy oferujące produkty i usługi dla archiwów, bibliotek i muzeów, a także firmy oferujące materiały, urządzenia, instrumenty i narzędzia niezbędne w procesie konserwacji i restauracji zabytków oraz prowadzące przy nich prace budowlane. Zapraszane są również instytucje i osoby działające na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami w sferze kształcenia konserwatorskiego, badania, dokumentowania oraz zabezpieczania zabytków, a także popularyzowania wiedzy o dziedzictwie kulturowym.


Podczas targów będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – Ogólnopolskie Dni  Konserwatorskie,  w ramach których odbywać  się będą konferencje i panele poruszające zagadnienia związane z konserwacją i restauracją zabytków. Drugi blok eksperckich seminariów pod hasłem:  Ochrona Zbiorów Muzealnych, Archiwalnych i Bibliotecznych dostarczy kompleksowej wiedzy na temat różnych aspektów ochrony i bezpieczeństwa zasobów. 


Program towarzyszący targom przygotowany jest we współpracy z partnerami merytorycznymi, wśród których znajdują się kluczowe dla branży instytucje i organy państwowe.


Targom towarzyszą liczne wystawy, które obrazować będą zagadnienia związane z konserwacją i ochroną zabytków w Polsce i za granicą.


Szczegółowy program targów oraz omówienie wystaw dostępne są na stronie targów www.targidziedzictwo.pl


Wstęp na targi i seminaria jest bezpłatny, pod warunkiem dokonania rejestracji online lub na miejscu.


Patronat Honorowy nad II edycją targów Dziedzictwo objęli:
• Janusz Piechociński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
• Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
• dr hab. Władysław Stępniak - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
• gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju
• ks. Wiesław Alojzy Mering - Biskup Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski
• Jego Eminencja Wielce Błogosławiony SAWA - Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski


Patronat nad Ogólnopolskimi Dniami Konserwatorskimi objęli:
• Piotr Żuchowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków
• Rafał Nadolny - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków


II Targi Konserwacji i Restauracji  Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2014, termin: 7-9 października 2014 r, miejsce: Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, ul. Marsa 56c, Warszawa.

Zobacz: Folder projektu Dziedzictwo 2014
www.targidziedzictwo.pl