fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas

Nasze wydawnictwa


"Lapidarium warszawskie. Szlachetne materiały kamieniarskie w XVI i XVII w. / The Warsaw Lapidarium. Precious Materials of Stonemasonry and Sculpture in the 16th and 17th Centuries"
Michał Wardzyński przy współpracy Huberta Kowalskiego i Piotra J. Jamskiego
Wydawca: Fundacja Hereditas
Współwydawca: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy
Format: 17,5 × 25 cm
Streszczenie w języku angielskim
Podpisy pod ilustracje w języku polskim i angielskim
Cena: 80 złRecenzenci: prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki, dr hab. Andrzej Betlej
Miejsce wydania: Warszawa
Data wydania: 2013
Objętość: 368 stron
Liczba ilustracji: 236
Indeks osób
ISBN: 978-83-937739-1-6
ISBN: 978-83-62189-31-1

Niewielu z czytelników varsavianów, ale i książek o historii, kulturze i sztuce w szerszym ujęciu terytorialnym, bez dłuższego zastanowienia powiąże Warszawę z nowożytnymi zabytkami rzeźby kamiennej i marmurowej o znaczącej wartości. Nadwiślańska stolica „[...] dla wielu osób interesujących się historią sztuki i kultury materialnej jawi się jako miasto gruzów, którego dziedzictwo materialne doby nowożytnej właściwie już nie istnieje. Kulminację tych zniszczeń w hekatombie II wojny światowej poprzedziły jednak wcześniejsze katastrofy: <<potop szwedzki>> i wojna północna, rozbiory, bezprecedensowa gwałtowna modernizacja miasta w ciągu XIX i XX w., wreszcie - niejednokrotnie - brak świadomości i należytej opieki nad zabytkami staropolskimi.” - mówi sam autor we Wprowadzeniu. Tymczasem zgromadzony w trakcie wieloletnich badań i teraz przedstawiony w książce materiał - ujęty w szerokim kontekście sztuki terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego - przywraca stolicy należne jej miejsce na mapie rzeźby i kamieniarki Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII w.

W publikacji zaprezentowano także sensacyjne wyniki eksploracji realizowanych w ramach projektu "Wisła 1655-1906-2009 - Interdyscyplinarne badania dna rzeki”, kierowanego przez dr. Huberta Kowalskiego. Otworzyły one nowy etap studiów i zaowocowały znaczącym powiększeniem materiału badawczego o relikty zrabowanych przez Szwedów w 1655 i 1657 r. elementów kamieniarki architektonicznej Villae Regiae Władysława IV i Jana II Kazimierza Wazów przy Krakowskim Przedmieściu.

Pierwszej prezentacji doczekały się na lamach książki także przełomowe ustalenia źródłowe
i historyczno-artystyczne dotyczące bezprecedensowych zamówień rzeźbiarskich króla Jana III Sobieskiego z lat 1681-94 w Amsterdamie i Antwerpii dla rezydencji i ogrodu
w Wilanowie.

Tekst wzbogaca imponujący materiał ilustracyjny, szczegółowa bibliografia przedmiotu oraz podstawa źródłowa.

Książka została wydana przy udziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.

Patronat medialny: „Spotkania z Zabytkami”.

« powrót do listy książek