fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Wolę pójść na Wolę - cykl spacerów po przeszłości i przyszłości dzielnicy, II edycja

Dzielnica Wola cieszy się dużą różnorodnością tematyczną, architektoniczną i historyczną.
Oprócz nowoczesnej architektury,
jest tu wciąż sporo substacji zabytkowej, a zwłaszcza obiektów poprzemysłowych (wszak to dawne zaplecze przemysłowe Warszawy). Spacery w tegorocznej edycji poświęcone zostaną w szczególności tematyce rocznic (250. rocznica królewskiej elekcji, 70. rocznica
wybuchu powstania warszawskiego), pozostałościom po przemysłowym charakterze tej dzielnicy (cegielnie, fabryki, browary, tabory kolejowe), a także dawnej zabudowie Woli - zarówno tej rewitalizowanej, jak i tej, która czasy swej świetności ma już dawno za sobą. W trakcie realizacji zadania planujemy przeprowadzenie cyklu 20 spacerów oraz jednej gry miejskiej i jednego objazdu autokarowego.

Celem zadania jest  zaproponowanie oferty turystyczno–kulturalnych spacerów po Woli, jako formy spędzenia wolnego czasu, aktywizacji i pobudzanie do działania, umożliwienie bezpośredniego kontaktu z historią i architekturą dzielnicy, przyswajanie wiedzy na temat tych terenów. Przeprowadzone działania mają również na celu promocję dzielnicy na tle Miasta Stołecznego Warszawy.

Program zadania realizowany będzie przy merytorycznej i czynnej współpracy przewodników PTTK z Sekcji Miłośników Warszawy i Mazowsza.

Udział w spacerach jest otwarty i bezpłatny, poszczególne elementy projektu organizowane będą w weekendy. Projekt skierowany jest do szerokiego kręgu odbiorców – mieszkańców Warszawy, lokalnych społeczności, osób w różnym wieku (projekt ma za zadanie łączyć pokolenia).

 

Czas trwania projektu: maj – wrzesień 2014 r.