fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Odkrywanie kart historii warszawskiej Pragi/ Discovering the Episodes in the Past of the Warsaw District of Praga

Wprowadzenie

"Odkrywanie kart historii warszawskiej Pragi" to pomysł, który narodził się w trakcie realizowania projektu ?Losy warszawskiej Pragi w latach nazizmu i stalinizmu?, zbierania materiałów archiwalnych, rozmów z mieszkańcami osobami zainteresowanymi tematyką, to również potrzeba odkrywania nowych faktów dotąd jeszcze nie znanych z historii lokalnej, która jest elementem historii Polski, a także stanowi historię w sensie globalnym. Głównym inicjatorem całego przedsięwzięcia był Hubert Kossowski - dokumentalista i popularyzator najnowszej historii Pragi, działacz niepodległościowy, autor wielu publikacji i filmów dokumentalnych dotyczących powstania warszawskiego , badacz kazamat NKWD i UB rozlokowanych na terenie warszawskiej Pragi. Wspólnie z m. st. Warszawa Dzielnicą Pragą Północ rozpoczęły się rozmowy na temat kontynuacji przedsięwzięcia ukazania nowych faktów, dotychczas nieznanych z historii powojennej. Powstały pomysły na opisanie tych miejsc, udokumentowanie relacji świadków, zebranie dotychczasowych materiałów i wydanie w postaci publikacji, filmu. więcej

Wirtualny spacer po Pradze

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Partner projektu
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga- Północ