fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Piękne nieznajome – poznaj zapomnianych artystów Warszawy

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w odkrywaniu tajemnic rzeźbiarzy działających na terenie Warszawy w XX wieku, w ramach projektu Piękne nieznajome – poznaj zapomnianych artystów Warszawy.

Celem projektu jest zapoznanie z życiorysami i dokonaniami dotychczas słabo przebadanych lub wręcz zapomnianych artystów rzeźbiarzy, tworzących na terenie Warszawy w XX wieku. Mimo odnoszonych sukcesów na arenie międzynarodowej, ludzie ci pozostają praktycznie bez wpływu na tożsamość dzisiejszej stolicy. Brak kompleksowych badań naukowych, stale topniejący dorobek artystyczny (którego ratowanie i inwentaryzacja to jeden z fundamentów niniejszego projektu), a także nieodwracalnie tracone możliwości poznania tego aspektu historii miasta z przekazów ustnych , stanowią wielkie zagrożenie dla dalszego rozwoju naszej wiedzy o Warszawie. Czas działa tu na niekorzyść, tym większe znaczenie ma rozpoczęcie edukacji mieszkańców w zakresie artystycznej historii miasta.

 

W programie:

  • cykl 4 wykładów Bliscy (nie)znajomi – adresowane do dorosłych
    (terminy dostępne w zakładce haromonogram wykładów)
  • 3 gry miejskie szlakiem pracowni artystycznych - dzieci i młodzież więcej informacji
  • 4 warsztaty w konserwatorskie dla dzieci i młodzieży  pt. One item show poświęcone rzeźbie XX wieku więcej informacji
  • Wystawa fotograficzna Na własne oczy  podczas ktoórej zaprezentowane zostaną obiekty odkryte podczas prac inwentaryzacyjnych prowadzonych przez studentów historii sztuki i konserwacji zabytków.
  • Spacerownik po artystycznej Warszawie - wydany w formie broszury ze zdjęciami, mapą i  opisem wybranych miejsc związanych z twórczością artstów- rzeżbiarzy

Informacje o poszczególnych wydarzeniach znajdują się w wyodrębnionych zakładkach.

W realizację projektu zaangażowani są studenci historii sztuki (IHS UW) oraz konserwacji zabytków (ASP).

 

Udział jest otwarty i bezpłatny. W przypadku warsztatów i gier miejskich liczba miejsc ograniczona!