fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Kilka słów o książce "Najazd" H. Kossowskiego/ A few words about the "Invasion" written by Hubert Kossowski
Odkrywanie kart historii warszawskiej Pragi/ Discovering the Episodes in the Past of the Warsaw District of Praga

W książce pt. „Najazd” autor - Hubert Kossowski  prezentuje nazwiska agentów, zbrodniarzy i beneficjentów PRL. Zestawienia opiera na dokumentach źródłowych.  Publikacja pomaga naświetlić zapomniane „fakty” z historii najnowszej, relacje i wspomnienia  świadków aresztowanych i przesłuchiwanych przez NKWD, dowódców, żołnierzy, polskich sanitariuszek.
Załączone zostały również zdjęcia napisów wyrytych przez więźniów na cegłach dawnych cel  w budynku przy ul. Strzeleckiej 8.

W celu uwidocznienia absurdalności tych działań oraz ich skutków oddaję Czytelnikom publikację, w której obnażam prawdę na podstawie zachowanych szczątków dokumentów ? meldunków, raportów, okólników i zarządzeń. Wymowa ich treści ujawnia poziom, miarę celu i stosunek do reszty społeczeństwa autorów powyższych dokumentów. Odsłaniają one kulisy działań na terenie kraju oraz ukazują realia życiowe ludności cywilnej w tych czasach.

ENG

In order to make the absurdity of these actions and their effects more visible I present readers with the publication, in which I uncover the truth on the basis of the retained remains of documentation ? notifications, reports, circular letters and regulations. The tone, in which they were written, reveals the level, aim and the attitude of the authors of the above mentioned documents towards the rest of a society. The documents disclose what was happening in the country behind the scenes or directly display the real lives of civilians at that time.

Fragment ze wstępu książki (H. Kossowski)

 

Czytaj publikacje