fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Wprowadzenie
Odkrywanie kart historii warszawskiej Pragi/ Discovering the Episodes in the Past of the Warsaw District of Praga

„Odkrywanie kart historii warszawskiej Pragi” to pomysł, który narodził się w trakcie realizowania projektu „Losy warszawskiej Pragi w latach nazizmu i stalinizmu”,  zbierania materiałów archiwalnych, rozmów z mieszkańcami osobami zainteresowanymi tematyką, to również potrzeba odkrywania nowych faktów dotąd jeszcze nie znanych z historii lokalnej, która jest elementem historii Polski, a także stanowi historię w sensie globalnym.  Głównym inicjatorem całego przedsięwzięcia był  Hubert Kossowski - dokumentalista i popularyzator najnowszej historii Pragi, działacz niepodległościowy, autor wielu publikacji i filmów dokumentalnych dotyczących powstania warszawskiego , badacz kazamat NKWD i UB rozlokowanych na terenie warszawskiej Pragi.
Wspólnie z m. st. Warszawa Dzielnicą Pragą Północ rozpoczęły się rozmowy na temat kontynuacji przedsięwzięcia ukazania nowych faktów, dotychczas nieznanych z historii powojennej. Powstały pomysły na opisanie tych miejsc, udokumentowanie relacji świadków, zebranie dotychczasowych materiałów i wydanie w postaci publikacji, filmu.

Celem tych działań jest przede wszystkim  upamiętnienie zlokalizowanych na warszawskiej Pradze miejsc eksterminacji i prześladowań ludności dokonywanych przez nazistów i reżim stalinowski oraz upowszechnienie wiedzy na temat tych tragicznych wydarzeń. Wyniki projektu przyczynią się do upowszechnienia wiedzy na temat przeszłości i historii jaka miała miejsce w latach 1939 - 1945 na terenie warszawskiej Pragi, upamiętnieniem miejsc kaźni  oraz element edukacyjno ? historyczny upowszechniany wśród mieszkańców Warszawy i turystów z Polski oraz Europy. Upowszechniany przez medium, którym jest obecnie internet.  

Całe przedsięwzięcie zostało sfinansowanie dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, Program Europa dla Obywateli, działanie IV Aktywna pamięć.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Partner projektu
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga- Północ