fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Praga - moja pasja! Partycypacja praskiej młodzieży w rewitalizacji dzielnicy / Praga – My Passion! Praga Youth Participation in Community Revitalisation

„Praga - moja pasja! Partycypacja praskiej młodzieży w rewitalizacji dzielnicy”
"Praga – My Passion! Praga Youth Participation in Community Revitalisation"

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Pragi-Północ do udziału w projekcie dedykowanym kreowaniu oblicza Pragi według indywidualnych koncepcji młodzieży.

Twój pomysł także się liczy! Zaprojektuj Pragę taką, w jakiej chciałbyś mieszkać, uczyć się i spędzać swój czas wolny!

Celem projektu jest aktywizacja obywatelska i zwiększenie udziału w życiu publicznym młodzieży z warszawskiej Pragi w zakresie prowadzonych w dzielnicy działań związanych z rewitalizacją lokalnego dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności dwóch cennych zabytków Pragi: domu Ksawerego Konopackiego i dawnej fabryki Florange. Obiekty te nie mają w tej chwili opracowanych programów rewitalizacji. W ramach naszego projektu zapraszamy młodzież z praskich szkół do udziału w wielkim konkursie na wykreowanie własnych pomysłów zagospodarowania tych zabytków (teatr, galeria, a może studio tańca?).

Autorzy najlepszych projektów zostaną zaproszeni do rozmów w Urzędzie Dzielnicy na temat optymalnego dopasowania ich pomysłów do potrzeb Dzielnicy.

Wybrane  prace/projekty załączone będą jako propozycje rozwiązań rewitalizacyjnych dla działań
w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2022, zaprezentowane w Internecie oraz wydane na DVD.


Zakładamy, że zaproponowane w projekcie formuły będą stanowiły punkt wyjścia i inspirację do inicjowania przez młodzież działań obywatelskich w zakresie opieki nad lokalnym dziedzictwem i poprawą oblicza zdegradowanej Pragi.

Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież z wieku 13-18 lat, dla każdej praskiej szkoły przewiduje się ok. 40 miejsc w projekcie. Na zgłoszenia czekamy do 24 kwietnia br. Obok harmonogram projektu. Szczegółowe informacje: Fundacja Hereditas, tel. 22  891 01 62,  fundacja@fundacja-hereditas.pl.

 

The project (April 1 - November 30, 2015) seeks to engage youth (approx. 200 individuals) from a disadvantaged borough of Praga in Warsaw in revitalising the local community by selecting heritage building conversion projects, having them reviewed by the local council and implementing them. The sites will include the Konopacki Palace and the Florange Factory. There are currently no revitalisation plans for these sites. Hereditas research reveals that the local youth would be willing to voice their opinions on issues in their community but they are prevented by the sense of frustration, lack of confidence and knowledge of how they can play active roles in the local public life. The project will result in a greater level of community engagement of the local youth and their actual involvement in local initiatives by way of giving them an opportunity to develop their own revitalisation plan. The partnership with the local authorities will add value by creating a platform for showcasing the youth projects at the borough and by having parts of the plans actually implemented on the selected sites for immediate and visible effect (critical point for young participants).
 

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży

Partnerem projektu jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Północ