fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Wolę pójść na Wolę – cykl spacerów po przeszłości i przyszłości dzielnicy III edycja

Projekt jest kontynuacją edycji z poprzednich lat (2012r,  2013r i 2014r). pod  tytułem Wolskie Małe Ojczyzny. Spacerem przez historię i współczesność dzielnicy oraz Wolę pójść na Wolę – cykl spacerów po przeszłości i przyszłości dzielnicy I edycja, II edycja, III edycji,   który cieszył się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców Woli i Warszawy.

Celem jest urozmaicenie oferty turystyczno – kulturalnej na Woli, propozycja formy spędzenia wolnego czasu, umożliwienie bezpośredniego kontaktu z historią i  architekturą dzielnicy, przyswajanie wiedzy na temat tej dzielnicy. Przeprowadzone działania mają również na celu promocję dzielnicy na tle Miasta Stołecznego Warszawy.

Program jest realizowany przy wsparciu merytorycznym Sekcji Miłośników Warszawy i Mazowsza – przewodnicy PTTK.

Udział w spacerach jest otwarty i bezpłatny. Poszczególne elementy projektu organizowane będą w weekendy. Projekt skierowany jest do szerokiego kręgu odbiorców – mieszkańców Warszawy – lokalnych społeczności, odbiorców w różnym wieku (projekt ma na celu łączyć pokolenia).