fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Describere. Hereditas! Dokumentacja detalu architektonicznego Warszawy


Describere. Hereditas!
Dokumentacja detalu architektonicznego Warszawy

 

Celem projektu jest pobudzanie społecznego zaangażowania w opiekę nad kulturowym dziedzictwem oraz upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie w społeczeństwie.

Projekt przewiduje organizację dziennych obozów wolontariackich w Warszawie (obóz nr 1 i obóz nr 2) (lipiec 2016), w ramach których uczestnicy będą inwentaryzować i dokumentować detal architektoniczny kamienic z lat ok. 1850-1939 z warszawskiej Pragi – w pierwszej kolejności tych przewidzianych do rewitalizacji.

Obozy prowadzą: konserwator zabytków Piotr Grzegorz Mądrach i varsavianista Jarosław Zieliński.

Prace prowadzone w ramach projektu będą działaniami prewencyjnymi w kierunku ochrony, zachowania i upowszechnienia wiedzy o detalu architektonicznym – jednym z najbardziej ulotnych i nietrwałych elementów dziedzictwa.

W ramach projektu powstaje elektroniczna baza detalu architektonicznego udostępniana na licencji Creative Commons – jako trwały rezultat zadania.

 

Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa

Partner projektu: Muzeum Warszawskiej Pragi

 

Patronat medialny:    "Spotkania z Zabytkami"   zabytek.co    pomagamzabytkom.pl