fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
W krótkich spodenkach po Warszawie

 

"W krótkich spodenkach po Warszawie", to projekt odwołujący się do tradycji, wyrosły ze zdobyczy oraz dorobku Fundacji Hereditas w obszarze kreowania możliwości rozwoju zainteresowań oraz uzdolnień warszawskich dzieci i młodzieży  - objętych powszechnym obowiązkiem szkolnym. Pierwowzorem zadania są trzy edycje projektu pn.: "Warszawa w krótkich spodenkach. Spacery i gry miejskie dla dzieci i młodzieży", realizowane w latach 2013 - 2015 ze środków m.st. Warszawy.

Zatem "W krótkich spodenkach po Warszawie" powraca - po trzech latach nieobecności - do kalendarza wakacyjnych wydarzeń warszawskiego Programu "Lato w mieście 2019" - w odmienionej, uatrakcyjnionej i w możliwie wysokim stopniu dostosowanej do potrzeb odbiorców formie.

Zapraszamy Wakacyjne Placówki Edukacyjne do udziału w zaproponopwanych przez zespół Fundacji aktywnościach. 

 

Pobierz Formularz zgłoszeniowy Lato w mieście 2019