fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
"Na prawym brzegu. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracujących Prażan"

"Na prawym brzegu. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracujących Prażan"

Fundacja Hereditas ogłasza nabór
na kurs na przewodnika miejskiego po Warszawie
zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem uprawnień

Warunki uczestnictwa:

  • status osoby pracującej
  • zameldowanie na Pradze Północ

W ramach zajęć uzupełniających proponujemy ponadto:

  • zajęcia komputerowe (strony internetowe, bazy danych, cyfrowe zbiory biblioteczne i muzealne - pod kątem przydatności w pracy przewodnika miejskiego)
  • kurs języka angielskiego (z terminologią specjalistyczną)

Mile widziane osoby w wieku 45+!

Start: styczeń/luty 2011

Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona!

https://fundacja-hereditas.pl/naprawymbrzegu/

UWAGA!
Uprawnienia przewodnika turystycznego miejskiego po Warszawie, może uzyskać osoba, która:

  • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
  • stan zdrowia umożliwia wykonywanie pracy przewodnika miejskiego (poświadczone badaniami lekarskimi),
  • nie była karana za umyślne przestępstwa

PLIKI DO POBRANIA

Dokumenty przyjmujemy w godz. 9:00 - 17:00 w siedzibie Fundacji Hereditas przy ul. Marszałkowskiej 4 lok. 4 (II piętro), pocztą lub pocztą elektroniczną.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Fundacja Hereditas
ul. Marszałkowska 4 lok. 4
00-590 Warszawa
tel. 22 353 83 30, fax 22 353 83 31
www.fundacja-hereditas.pl

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 7 lutego 2010, zgodnie ze zmienionym regulaminem rekrutacji.


PATRONAT MEDIALNY

   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Fundusz Społecznego.