fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne. Projekt edukacyjny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. III edycja

Serdecznie zapraszamy młodzież szkolną: gimnazjalistów i uczniów szkół średnich z woj. mazowieckiego do wzięcia udziału w specjalistycznych, 8-godzinnych warsztatach nt.

  • Konstruowania i zarządzania projektami w sferze kultury
  • Finansowania projektów kulturalnych ze środków krajowych i unijnych
  • Marketingu przedsięwzięć kulturalnych

Terminy zajęć: listopad 2011 r. luty 2012 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 listopada 2011 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Słuchacze otrzymają materiał pomocniczy w postaci skryptu. Uzupełnieniem wykładu będą multimedialne prezentacje.

Tegoroczny projekt zakłada również współpracę partnerską i budowanie partnerskich projektów kulturalnych pomiędzy grupami odbiorców, różnymi szkołami, potencjalnymi sponsorami, jts, ngo co sprzyjać będzie ćwiczeniu umiejętności realizowania wspólnych przedsięwzięć itp.

Podsumowaniem zajęć będzie KONKURS na opracowanie szczegółowego budżetu dowolnego przedsięwzięcia z dziedziny kultury wraz z planem marketingowym ze szczególnym oszacowaniem kosztów. Pomocą merytoryczną w doborze tematyki projektu służyć będzie na bieżąco konsultant merytoryczny, pełniący dyżury w biurze Fundacji Hereditas raz w tygodniu w trakcie trwania projektu. Prace konkursowe należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: projekty@fundacja-hereditas.pl do dnia 13 lutego 2012 r. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na zbiorczym CD i wydane w nakładzie 500 egz.


Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu
ze środków Narodowego Banku PolskiegoPatronat medialny