fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne. Projekt edukacyjny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. IV edycja

Jeśli jesteś gimnazjalistą, licealistą oraz lubisz sztukę a przy okazji chciałbyś się dowiedzieć się jak pozyskać fundusze na działalność z tym związaną, zapraszamy Cię na bezpłatne warsztaty z zakresu:

  • ekonomii ( konstruowanie i zarządzanie projektami)
  • finansowania projektów na działania kulturalne
  • marketingu przedsięwzięć kulturalnych

Zajęcia będą odbywały się w formie warsztatów w szkołach (blok 8 godz./grupa), których celem jest pobudzenie przedsiębiorczości oraz twórczego myślenia młodzieży szkolnej wykorzystując przy tym praktyczną wiedzę dotyczącą źródeł finansowania przedsięwzięcia.

Odbiorcy projektu:
Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej. poziom gimnazjalny i ponadgimnazjalny: licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, szkoły o profilach artystycznych (szkoły z obszaru woj. mazowieckiego).

Termin zajęć: styczeń - połowa kwietnia 2013 r. (szczegółowe terminy zajęć do ustalenia w przypadku zebrania się wystarczającej liczby uczestników)

Miejsce zajęć: szkoły,  które zgłoszą swój udział w projekcie.

UWAGA! W ramach projektu zorganizowany zostanie konkurs na opracowanie szczegółowego budżetu dowolnego przedsięwzięcia z dziedziny kultury.
Nagroda główna - zestaw audiobooków.

Udział w projekcie jest bezpłatny, aby zgłosić swój udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy  i przesłać na adres: elzbieta.stefaniak@fundacja-hereditas.pl

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego