fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
program projektu
Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne. Projekt edukacyjny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. IV edycja

Program projektu:

  1. specjalistyczne warsztatów dla uczestników projektu: (8 godz. dla 1 grupy), z zakresu szeroko pojętej ekonomii, w tym: pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych na działania kulturalne oraz z szeroko pojętego marketingu przedsięwzięć kulturalnych, w tym negocjacji z potencjalnymi sponsorami, PR itp. Tematyka warsztatów podzielona będzie na 3 bloki:
  • konstruowanie i zarządzanie projektami w sferze kultury
  • finansowanie projektów kulturalnych ze środków krajowych i unijnych oraz marketing przedsięwzięć kulturalnych, PR.
    Warsztaty prowadzone będą przez kierunkowo przygotowanych ekspertów, którzy każdorazowo dojeżdżać będą do szkół, które zgłoszą swój udział
    w projekcie.
  1. ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu  - w konkursie udział wezmą wszyscy uczestnicy projektu, temat pracy konkursowej - opracowanie szczegółowego budżetu dowolnego przedsięwzięcia z dziedziny kultury (wystawy lokalnego/regionalnego artysty, targów sztuki, aukcji przedmiotów dawnych, rewitalizacji zabytkowego obiektu architektonicznego, wydania drukiem publikacji z zakresu kultury i sztuki np. monografii artysty związanego z miastem lub okolicą, na terenie której znajduje się szkoła uczestnicząca w projekcie, monografii zabytku itp.). Przyznana zostanie 1 nagroda główna- tablet multimedialny oraz 3 wyróżnienia:  zestaw audiobook’ów.  W skład
  2. wydanie materiałów edukacyjnych z ćwiczeniami (CD) w zakresie następujących bloków tematycznych: źródła finansowania projektów kulturalnych (środki krajowe i unijne), przygotowanie wniosku na projekt z zakresu kultury (m.in. aplikacja w systemie EBOI / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podstawy pracy z Generatorem Wniosków POKL w aktualnej wersji itp.), konstruowanie i zarządzanie projektem kulturalnym, budżet / harmonogram projektu kulturalnego, promocja i marketing wydarzeń kulturalnych, zawartość CD wzbogacona o słowniczek kluczowych pojęć