fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Konkurs
Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne. Projekt edukacyjny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. IV edycja

Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne.
Projekt edukacyjny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"
IV edycja

KONKURS!!!

Do wygrania:

- 1 nagroda główna za zdobycie I miejsca- zestaw audiobooków

- 3 wyróżnienia – pendrive'y

Zadanie polega na opracowaniu  szczegółowego budżetu dowolnego przedsięwzięcia z dziedziny kultury wraz z planem marketingowym ze szczegółowym oszacowaniem kosztów i źródeł finansowania;

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
- powinna zostać przygotowana w języku polskim;
- powinna być czytelna;
- max. format pracy - A4;
- praca powinna zostać złożona w wersji elektronicznej, w formacie Word i PDF;
- dopuszcza się możliwość udzielania pomocy merytorycznej uczestnikom przez nauczycieli;
- w doborze tematyki projektu służyć będzie na bieżąco konsultant merytoryczny, pełniący dyżury w biurze Fundacji Hereditas raz w tygodniu w trakcie trwania projektu.

2. Prace powinny zawierać:
- dane autora pracy (imię i nazwisko)

- adres pocztowy,
- numer telefonu i adres mailowy, pod którymi można się z uczestnikami konkursu   skontaktować,
- nazwę i adres szkoły, klasę, grupę wiekową, adresy pocztowe oraz e-mailowe,
- nazwisko nauczyciela-koordynatora.

Termin nadsyłania prac:

do dn. 5  kwietnia 2013 r. na adres e-mail: elzbieta.stefaniak@fundajca-hereditas.pl