fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne. Projekt edukacyjny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. V edycja

Zapraszamy gimnazjalistów i licealistów do udziału w projekcie Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne. Projekt edukacyjny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. V edycja

Warsztaty odbywają się w dwóch blokach tematycznych (łącznie 10 godz.):

  • fundusze na działania lokalne (6 godz.)
  • zarządanie projektem i małymi inicjatywami (4 godz.)

Celem projektu jest  dostarczenie praktycznej wiedzy dotyczącej źródeł finansowania przedsięwzięć lokalnych z zakresu kultury i sztuki i metod aktywnego poszukiwania funduszy, zapoznanie z konstruowaniem harmonogramu i budżetu przedsięwzięcia, przekazanie uczniom praktycznych umiejętności z zakresu gospodarowania funduszami, przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania projektami (realizacja zadań, wydatkowanie środków).

Odbiorcy projektu: młodzież w wieku 13-18 lat ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (ze szczególnym uwzględnieniem szkół o profilach artystycznych, architektonicznych) z Warszawy i woj. mazowieckiego.

Termin zajęć: październik - listopad 2014 r. (szczegółowe terminy zajęć do ustalenia z poszczegółnymi grupami)

Miejsce zajęć: szkoły, które zgłoszą swój udział w projekcie.
 

Patrz program projektu.


Udział w projekcie jest bezpłatny, aby zgłosić uczestnictwo grupy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres: elzbieta.stefaniak@fundacja-hereditas.pl