fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Program projektu
Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne. Projekt edukacyjny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. V edycja

Program projektu:

 1. WASZTATY podzielone na dwa bloki tematyczne ( 10 godz.)
 • blok tematyczny nr 1 „Fundusze na działania lokalne” ( 6 godz.) - działania lokalne, zasady konstruowania projektów,  metody aktywnego poszukiwania funduszy na działania lokalne: prezentacja różnych źródeł finansowania projektów na przykładach podmiotów z osobowością prawną, z którymi może współpracować młodzież
 • blok tematyczny nr 2 Zarządzanie projektem i małymi inicjatywami ( 4 godz.) - zarządzanie projektem: rozliczenia i sprawozdawczość

Warsztaty odbywają się w formie case – study

Propozycja 5 spotkań na grupę  w tym:
3 spotkania po 2 godz. (I blok tematyczny – 6 godz.)
2 spotkania po 2 godz. (II blok tematyczny – 4 godz.)

 

 1. KONKURS - tematem konkursowej pracy będzie opracowanie przykładowego przedsięwzięcia projektu (na gruncie lokalnym, szkolnym) z dziedziny kultury (wystawy lokalnego/ regionalnego artysty, targów sztuki, aukcji przedmiotów dawnych, rewitalizacji zabytkowego obiektu architektonicznego, wydania drukiem publikacji z zakresu kultury i sztuki, np. monografii artysty związanego z miastem lub okolicą, na terenie której znajduje się szkoła uczestnicząca w projekcie, monografii zabytku itp.) Przyznana zostanie 1 nagroda główna oraz 3 wyróżnienia

 

 1. PORADNIK dla młodzieży „Działaj lokalnie. Poradnik dla młodzieży jak pozyskiwać fundusze i realizować własne projekty”przygotowany na potrzeby młodzieży i składający się z części:
  •  podstawowe informacje dotyczące źródeł finansowania projektów lokalnych (w tym projekty kulturalne),
  • informacje dot. zarządzania projektem (przygotowanie harmonogramu, kosztorysowanie pozycji w budżecie, wdrażanie projektu, ewaluacja),
  • przykładowe projekty, prace, które zostały złożone w poprzednich edycja projektu