fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Akademia Opiekunów Dziedzictwa


AKADEMIA OPIEKUNÓW DZIEDZICTWA
Obozy inwentaryzacyjne na warszawskiej Pradze

Do zadań określonych jako priorytetowe w dokumentach strategicznych Warszawy, jak Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r. i i Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2020, należy rewitalizacja Pragi.
W ramach działań rewitalizacyjnych wiele obiektów zabytkowych adaptuje się do nowych funkcji, co niejednokrotnie wiąże się nie tylko ze zmianą właściciela i funkcji, ale i ze zmianami w wyglądzie obiektów – w tkance zabytkowej.
Niezwykle istotne jest udokumentowanie istniejącego stanu obiektów i ewentualne określenie wytycznych konserwatorskich – jako działania prewencyjne w kierunku możliwie najpełniejszego utrzymania oryginalnej tkanki podczas działań rewitalizacyjnych.

Celem projektu Akademia Opiekunów Dziedzictwa jest pobudzanie społecznego zaangażowania
w opiekę nad kulturowym dziedzictwem oraz upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie w społeczeństwie.

Projekt przewiduje organizację 6-dniowego obozu wolontariackiego w Warszawie, w ramach którego uczestnicy inwentaryzować i dokumentować będą detal architektoniczny kamienic ok. 1860­-1939 z warszawskiej Pragi, m.in. przy ulicach 11 Listopada, Czynszowej, Inżynierskiej, Kawęczyńskiej i Targowej, co będzie działaniem prewencyjnym w kierunku ochrony, zachowania i upowszechnienia wiedzy o detalu.

Trwałym rezultatem prac wolontariuszy i efektem projektu będzie elektroniczna baza detalu architektonicznego.

Obóz wolontaracki odbędzie się w dniach 4-9 lipca 2017 r.

Prowadzący: Piotr Grzegorz Mądrach (konserwator zabytków) i Jarosław Zieliński (varsavianista).

Zapewniamy suchy prowiant i obiad w praskim barze. Nie zapewniamy noclegów. Wymagany jest aparat fotograficzny.
Uwaga: obóz dla wytrwałych - pracować będziemy przez 8 godzin dziennie.


Udział w obozie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona - obowiązują zapisy.

Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa

Partner projektu:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Północ


Patronat medialny:

zabytek.co

Zapisy i szczegółowe informacje:
Fundacja Hereditas
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl