fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Rewitalizacja według wolskich seniorów

 

Rewitalizacja według wolskich seniorów

 

 

Nadrzędnym celem realizacji zadania jest zwiększenie aktywności mieszkańców Dzielnicy Wola oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania dzielnicy. Działania realizowane w ramach celu skierowane są na wzmacnianie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców. Odbywa się to poprzez stworzenie odpowiednich warunków i zachęcenie społeczności do włączania się we wspólne przedsięwzięcia oraz do inicjowania oddolnych działań na rzecz swojego otoczenia. Prowadzi to do trwałej poprawy jakości życia, poczucia bezpieczeństwa, zwiększenia identyfikacji z miejscem zamieszkania i budowania tożsamości lokalnej.