fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Warszawskim szlakiem niepodległości

 

Na przedpolu przypadającej w roku 2018 setnej rocznicy przekazania Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną zwierzchnictwa i naczelnego dowództwa nad podległym jej Wojskiem Polskim, poczucie jedności i dumy narodowej koncentruje myślenie Polaków na dobru wspólnym, jakim jest wolna i niezawisła Rzeczypospolita. Chyląc czoła bohaterskim dokonaniom pokoleń Polaków walczących o powrót Polski na mapę świata oraz dążąc do wzmocnienia świadomości i upowszechnienia wiedzy współczesnego pokolenia rodaków w zakresie wydarzeń lat 1917 – 1923 i późniejszego procesu budowy nowoczesnego państwa polskiego, Fundacja Hereditas – jako strażnik narodowego dziedzictwa – przygotowała innowacyjny oraz bogaty merytorycznie program dydaktyczny: 

 

 

WARSZAWSKIM SZLAKIEM

 

NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

„Warszawskim szlakiem niepodległości” to projekt, jakiego w stolicy jeszcze nie było. Filarem i mottem przewodnim przedsięwzięcia jest ukazanie polskiej drogi do niepodległości – zobrazowanie procesu odbudowy polskiej państwowości po 123 latach niewoli, poprzez pryzmat wpływu i doświadczeń warszawskiej regionalności z uwzględnieniem ogólnonarodowego wymiaru suwerenności. Jest to projekt, dzięki któremu dzisiejsze pokolenie Polaków na nowo będzie miało szansę poznać uwarunkowania i okoliczności, mające wpływ na powrót Polski na mapy świata.

Na pełny program zadania składają się trzy zasadnicze komponenty: 

I. wydanie audioprzewodnika po warszawskich miejscach pamięci, obiektach, ulicach i placach, które bezpośrednio bądź pośrednio były świadkami bohaterskiej walki narodu o naszą niepodległość. 

II. organizacja (w dn. 11.11.2017 r.) spaceru przewodnickiego "Warszawskim szlakiem niepodległości", wykorzystującego elementy powstającej dźwiękowej ścieżki dydaktycznej 

III. Organizacjia (w dn. 18.11.2017 r.) przestrzennej gry miejskiej "Dla Niepodległej!", przybliżającej uczestnikom polską drogę do niepodległości. 

 


Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.